Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 9 kwiecień, 2014 - 16:05
Nowe władze wojewódzkie NSZZ Pracowników Pożarnictwa

W dniu 8 kwietnia br., odbyły się wybory wojewódzkich władz NSZZ Pracowników Pożarnictwa na kolejną 4-letnią kadencję. Wyniki wyborów wskazują na pełną akceptację dotychczasowych działań związku zawodowego, w tym również w ramach wielkopolskiej Federacji ZZSM. Gościem honorowym była posłanka Krystyna Łybacka (SLD), która otrzymała zaszczytny tytuł Honorowego Członka NSZZ Pracowników Pożarnictwa w dowód wdzięczności za całokształt współpracy.

Specjalnymi gośćmi spoza środowiska mundurowego byli również przedstawiciele wielkopolskiej palestry: mecenasowie Wojciech Wiza i Mariusz Paplaczyk, z którymi strażacy zrzeszeni w NSZZ PP nawiązali ścisłą współpracę w obronie praw funkcjonariuszy do godnej i bezpiecznej służby.

Nie mogło zabraknąć przedstawicieli wielkopolskiej i lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz korespondenta LCI Forum Związków Zawodowych reprezentującego wojewódzkie władze tej centrali. Licznie przybyli działacze dali tym samym wyraz właściwego poziomu współpracy związkowej popartej przyjacielskimi wręcz kontaktami, co – jak podkreślił prowadzący zebranie kol. Marek Garniewicz – rokuje w przyszłości większymi możliwościami i skutecznością działań Federacji wśród wielkopolskiego środowiska służbowego.

Stronę służbową reprezentował Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Lech Janiak wraz z gospodarzem obiektu Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu bryg. Witoldem Rewersem.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie Pani Poseł Honorowej Odznaki Związkowej NSZZ PP w podziękowaniu za niewątpliwy wkład pracy i pomoc związkowym organizacjom mundurowym w dążeniu do osiągnięcia statutowych celów w prowadzonej działalności dla dobra wszystkich funkcjonariuszy. Przyznając to odznaczenie (pierwsze w ponad 20-letniej historii Związku) Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ PP kol. Krzysztof Hetman nadał jednocześnie Pani Poseł zaszczytny tytuł Honorowego Członka organizacji związkowej.

Kontynuujący działalność Przewodniczący nowego Zarządu Wielkopolskiego NSZZ PP kol. Zbigniew Rogodziński otrzymał z rąk Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów kol. Andrzeja Szarego list gratulacyjny oraz okolicznościowy medal 20-lecia NSZZ P.

 

Dziękując za dotychczasową współpracę składamy nowym władzom Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa najserdeczniejsze gratulacje wyrażając nadzieję, że nadchodząca kadencja będzie upływać pod znakiem spokojnej działalności związkowej w atmosferze właściwego dialogu społecznego.

 


Redakcja

Załączniki

ZałącznikWielkość
Dyplom Honorowy NSZZ PP165.77 KB

NSZZPNSZZPP