Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 1 kwiecień, 2015 - 19:05
Protest mundurowych - to tylko kwestia czasu?

 

Oddolna inicjatywa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

2 kwietnia 2015 r., wielkopolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie oraz łódzkie struktury Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wezwały Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz przewodniczących organizacji wchodzących w jej skład o wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości z żądaniami niezwłocznego przystąpienia do rozwiązania najbardziej palących problemów w służbach mundurowych.

Pomysł powołania Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (MKP FZZSM), podobnie jak i sam „Apel” są efektem rosnącego rozczarowania i frustracji w środowisku służb mundurowych. W ocenie MKP FZZSM przyczyną tego zjawiska jest z jednej strony ignorowanie przez Rząd problemów funkcjonariuszy a z drugiej – kompletny brak skuteczności dotychczasowej formuły dialogu społecznego. Ściślej rzecz ujmując, do podjęcia oddolnej inicjatywy przyczyniła się nieskuteczność wszystkich dotychczasowych działań, które podejmowała zarówno Federacja, jak i poszczególne jej centrale związkowe.

MKP FZZSM dostrzega potrzebę zradykalizowania dotychczasowych działań i nie zapomina o kalendarzu towarzyszącym konstruowaniu budżetu na przyszły rok. Stąd właśnie w „Apelu” pojawiły się daty: do 15 kwietnia MKP FZZSM będzie czekał na reakcję adresatów a do 17 kwietnia – na przedstawienie właściwym ministrom konkretnych żądań w ramach procedury przewidzianej w ustawie o rozwiazywaniu sporów zbiorowych. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia ze stroną rządową powstanie konieczność zorganizowania ogólnopolskiej manifestacji służb mundurowych. W ocenie MKP FZZSM, związki zawodowe działające w służbach mundurowych posiadają ogromny potencjał, ale nie potrafią lub w niektórych przypadkach nawet nie chcą z niego korzystać. W obecnej sytuacji społeczno-politycznej, tylko działania zdecydowane, takie jak twarde rokowania i manifestacje mogą odnieść pożądany skutek.

Czego żąda MKP FZZSM?

  • zwiększenia od przyszłego roku nakładów na funkcjonowanie poszczególnych formacji do poziomu umożliwiającego sprawną realizację zadań ustawowych;
  • odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy oraz zrekompensowanie w przyszłym roku wysokości tych uposażeń o wskaźnik skumulowanej inflacji wyliczony w latach 2009 – 2014;
  • wdrożenia programów modernizujących poszczególne służby;
  • podjęcia przez resort Spraw Wewnętrznych oraz resort Sprawiedliwości inicjatyw legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów, o których mowa w obywatelskim projekcie zmiany ustaw pragmatycznych lub poparcie tych zmian przez Radę Ministrów;
  • opracowania i wdrożenia programu społeczno-edukacyjnego przeciwko agresji wobec funkcjonariuszy egzekwujących prawo;
  • dostosowania programów szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy do bieżących potrzeb;
  • poprawy bezpieczeństwa funkcjonariuszy poprzez usprawnienie systemu opieki zdrowotnej oferowanej przez placówki podległe esortowi Spraw Wewnętrznych;
  • uzupełnienia przepisów gwarantujących funkcjonariuszom korzystającym ze zwolnień lekarskich prawo do zachowania 100% uposażenia jeżeli ich choroba ma związek ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby.

Uzasadnienie zawarte w „Apelu”

Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, oczekując na niezwłoczną realizację apelu deklaruje przedstawienie pełnego uzasadnienia do wymienionych powyżej żądań. Zwraca uwagę, że niniejsza inicjatywa jest efektem coraz większego rozczarowania i frustracji w środowisku służb mundurowych, spowodowanych z jednej strony ignorowaniem przez Rząd problemów funkcjonariuszy a z drugiej – kompletnym brakiem skuteczności dotychczasowej formuły dialogu społecznego. Rozwiązanie tych wszystkich problemów pozostaje ważne również z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego, które w obecnej sytuacji geopolitycznej wydaje się pozostawać na marginesie. Zaniedbania Rządu w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego nabierają szczególnej wyrazistości na tle rosnących nakładów na polską Armię. Przepaść w tych obszarach ciągle się powiększa i daje o sobie znać już nawet w sytuacji prawnej żołnierzy i funkcjonariuszy. Wystarczy porównać ukształtowanie dodatków z tytułu długoletniej służby w obydwu systemach. Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oczekuje w związku z tym, że niniejszy apel spotka się ze stosowną reakcją jego adresatów w terminie do 15 kwietnia 2015 r.
 

Wielkopolska FZZ SM /-/ Andrzej Szary
Lubuska FZZ SM /-/Dariusz Mieczyński
Warmińsko-Mazurska FZZ SM /-/Sławomir Koniuszy
Łódzka FZZ SM /-/Zbigniew Jagiełło

Załączniki

ZałącznikWielkość
Wersja PDF do druku.pdf205.92 KB

NSZZPNSZZPP