Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 22 kwiecień, 2015 - 13:13
Działania protestacyjne nabierają tempa! Rząd milczy.

20 kwietnia 2015 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych – inicjatywy będącej alternatywą wobec bezczynności większej części centrali związkowych wchodzących w skład Federacji. W posiedzeniu uczestniczyli reprezentanci wojewódzkich struktur Federacji z wielkopolski, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Swojego przedstawiciela wysłał również Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian.

Uczestnicy ocenili szanse na rozwiązanie najbardziej palących problemów w służbach mundurowych w perspektywie działań podejmowanych przez centrale organizacji związkowych wchodzących w skład Federacji. Zwrócono uwagę, że jedyną realną szansę na spełnienie większości żądań środowiska służ mundurowych zagwarantować może tryb przewidziany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, uruchomiony przed zakończeniem konstruowania założeń do przyszłorocznego budżetu. Złym prognostykiem na rozwiązanie najbardziej palących problemów w służbach mundurowych jest zarówno brak dobrej woli ze strony Rządu, jak i pasywna postawa władz krajowych naszych organizacji związkowych.

Bez uwzględnienia odpowiednich nakładów finansowych w przyszłorocznym budżecie na poszczególne formacje mundurowe nie będzie najmniejszych szans na likwidację wakatów, wdrożenie programów modernizacji, odmrożenie corocznej waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy oraz ich podwyższenie (zrekompensowanie) o skumulowany wskaźnik inflacji (CPI) wyliczony w latach 2009 – 2015. Wymienione żądania wcale nie wyczerpują listy problemów z którymi od wielu lat borykają służby mundurowe. Jest ona znacznie większa i mamy świadomość, że nie da się wszystkiego rozwiązać w jeden rok. Natomiast ich spełnienie może być dobrym wstępem do poważnej dyskusji nie tylko o poprawie statusu funkcjonariuszy, ale i o bezpieczeństwie wewnętrznym w naszym kraju. Opracowując plan działań na najbliższe tygodnie uczestnicy brali pod uwagę dwa warianty. Pierwszy uwzględniał samodzielną kontynuację oddolnych działań a drugi – włączenie się poszczególnych centrali związkowych pod egidą Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Niezależnie od rozwoju sytuacji, w ramach oddolnej inicjatywy zaplanowano konferencję prasową na dzień 28 kwietnia 2015 r. Odbędzie się ona przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu o godz. 1200. Wezmą w niej udział  funkcjonariusze z kilku województw, którzy m.in. na ręce Wojewody Wielkopolskiego złożą żądania adresowane do Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości. Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny po raz ostatni wezwie przewodniczących poszczególnych centrali związkowych do podjęcia działań oczekiwanych przez środowisko. W terminach majowych przeprowadzone zostaną dalsze działania protestacyjne a wśród nich manifestacja. O szczegółach zaplanowanych działań informować będziemy w oficjalnych pismach Komitetu Protestacyjnego.
 

Sławomir Koniuszy, Andrzej Szary


źródło: ZW NSZZP Wlkp.
 

Poniżej załączamy komunikat MWKP FZZSM oraz apel do krajowych struktur Federacji. Zobacz!

Załączniki

ZałącznikWielkość
Komunikat MWKP FZZSM1.04 MB
Apel regionalnych FZZSM441.84 KB
Pismo do Przewodniczących627.19 KB

NSZZPNSZZPP