Debata 2.03.12: wystąpienie ministra J.Cichockiego