Obradował Komitet Protestacyjny Wielkopolskiej FZZSM