WFZZSM wnioskuje o raport o stanie zdrowia. Sprawozdanie z debaty nt. służby