Głosami koalicji Sejm zaakceptował zrównanie służby i pracy