Wielkopolska Federacja przewiduje wzmożenie działań. Decyzja z dnia 27.01.2014r.