Wymiar sprawiedliwości zajmie się protestem? Konferencja prasowa WFZZSM