Wymiar sprawiedliwości zwiera szeregi. Komunikat WFZZSM-IUSTITIA