Federacja Wlkp
Strona główna

Akcje protestacyjne

Kategoria:

Działalność

Akcje protestacyjne

W piątek 10 września związki zawodowe będące sygnatariuszami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych postanowiły przyłączyć się do wspólnej manifestacji sfery budżetowej. Początek manifestacji 22 września 2010, godz 12:00 z Pl. Piłsudskiego w Warszawie

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, wobec przyjęcia przez Radę Ministrów projektu budżetu państwa na rok 2011 oraz braku uzgodnień na posiedzeniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych w dniu 7 września br. w sprawie waloryzacji płac państwowej sfery budżetowej, postanawia podjąć działania w kierunku rozpoczęcia akcji protestacyjnej oraz zorganizowania manifestacji wspólnie z innymi związkami zawodowymi sfery budżetowej.

Antoni DudaW portalu zwiazkowiec.info ukazał się wywiad z przewodniczącym Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych - Antonim Dudą

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych w związku z oficjalnymi wystąpieniami oraz przerwą w obradach Komisji Trójstronnej przyjęła własny plan działań, który w konsekwencji może doprowadzić do akcji protestacyjnej w sprawie braku waloryzacji płac w 2011', zapowiedzi ograniczenia świadczeń i należności z tytułu służby, redukcji budżetów formacji lub przedstawienia projektów emerytalnych naruszających prawa nabyte.

Logo FZZSM Sytuacja, w której już drugi rok z rzędu uposażenia służb mundurowych pozostają na niezmienionym poziomie, bez uwzględnienia nawet wskaźnika inflacji, jest w ocenie reprezentujących funkcjonariuszy związków zawodowych absolutnie nie do przyjęcia i nie ma precedensu w historii Państwa Polskiego od 1990 roku - piszą władze Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w liście do Premiera.

NSZZPNSZZPP