Federacja Wlkp
Strona główna

Funkcjonowanie służb

Kategoria:

Tematyka

Funkcjonowanie służb

Galeria: 
fot.: TOZ FSG NSZZ przy PSG w Poznaniu

Placówka SG w Poznaniu – Ławicy zgodnie z porozumieniem Nr 6 z dnia 29 lutego 2011r. pomiędzy Prezesem Portu Lotniczego Poznań Ławica, a Komendantem NoOSG w Krośnie Odrzańskim z dniem 15 marca 2013r. przekazała kontrolę bezpieczeństwa na rzecz Zarządzającego. Kontrole bezpieczeństwa będzie wykonywać Straż Ochrony Lotniska.

Proces przekazywania kontroli bezpieczeństwa odbywał się stopniowo od końca 2011 roku.

Galeria: 
fot.:www.sw.gov.pl

Z dniem 12 marca 2013 roku Minister Sprawiedliwości powołał na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu ppłk. Grzegorza Fedorowicza dyrektora Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej. Dotychczasowa Dyrektor płk Teresa Wojtaszyk, pełniąca tę funkcję od 1 maja 2009 r.; została przeniesiona do wykonywania obowiązków w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie.

Galeria: 
fot.: R.Karpiński

Z dniem 31 stycznia 2013r. Komendant Główny Straży Granicznej podpisał Zarządzenia w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia.
Przedmiotowy akt normatywny został opiniowany przez KKW NSZZ FSG, pismem z dnia 8 stycznia 2013 r. Przyjęte stanowisko związkowe wskazywało na m.in. konieczne zwiększenie liczby etatów w PSG w Poznaniu – Ławicy.  

Galeria: 
fot.: Onet.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy współpracy z komendantem głównym SG opracowało wstępne plany reorganizacji Straży Granicznej – donosi „Dziennik Gazeta Prawna". Zmiany mają dotknąć w sumie 35 placówek w całym kraju. W ramach reorganizacji zakłada się zniesienie 8 z nich (PSG Sejny, Piwniczna-Zdrój, Żywiec, Cieszyn, Racibórz, Kostrzyn oraz dwóch z trzech funkcjonujących w rejonie Szczecina) oraz utworzenie 5 innych: w Olsztynie, Białej Podlaskiej, Lublinie, Bielsku-Białej i Gorzowie Wielkopolskim.

Galeria: 
autor: M.Garniewicz

Braki kadrowe w Policji oraz innych służbach w obliczu apelu wielkopolskiej Federacji do funkcjonariuszy o bojkot Euro-2012 oraz zapowiadane akcje protestacyjne w czasie trwania mistrzostw Europy w piłce nożnej wprowadzają zrozumiały niepokój. Zamieszczamy artykuł „Głosu Wielkopolskiego” z dn. 11 kwietnia, w którym przedstawiono sytuację w wielkopolskiej Policji oraz zapowiedź wzmożenia działań protestacyjnych przez Przewodniczącego ZW NSZZP kol. Andrzeja Szarego.

Galeria: 
fot.: www.gover.pl

W dniu dzisiejszym w Poznaniu i Koninie odbyły się spotkania w ramach prowadzonej przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych kampanii informacyjnej wśród senatorów RP dotyczącej narastających problemów związanych z podwyżkami, brakiem poprawnego dialogu w sprawie emerytur mundurowych oraz alarmującymi wręcz warunkami służby w poszczególnych formacjach.

Spotkania miały miejsce w biurach senatorów ziemi wielkopolskiej: Jadwigi Rotnickiej, Marka Ziółkowskiego oraz Ireneusza Niewiarowskiego. Członkowie Federacji przybliżyli gospodarzom problematykę i specyfikę pełnionej służby, niespełnione obietnice waloryzacji płac dla wszystkich formacji, oraz możliwe granice ustępstw w negocjacjach dot. zmiany emerytur mundurowych.

Poseł Krystyna Łybacka podczas debaty nt. służb mundurowychPoseł Krystyna Łybacka złożyła w dniu 25 lutego na ręce Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny interpelację w sprawie braku dialogu komendantów jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w zakresie konsultacji przesunięć środków budżetowych z „paragrafów płacowych”.

Z tą sytuacją mamy do czynienia od dłuższego czasu - mówią związkowcy Państwowej Straży Pożarnej - Panowie komendanci zdają się zapominać, że to nie strażacy są winni tragicznego wręcz uszczuplania budżetów. Poprzez sztuczne utrzymywanie tzw. „wakatów” my musimy więcej pracować i wyrabiać nadgodziny, za które otrzymujemy 60% normalnego wynagrodzenia. Wypracowane środki zamiast do naszych kieszeni są przeznaczane na inne zobowiązania jednostek - dodają.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. wielkopolskiego

Z dniem 10 lutego 2011r. rozpoczęły prace podzespoły mające za zadanie wypracowanie kompromisowych rozwiązań emerytalnych dla funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy podejmą służbę w tych formacjach od 2012 roku.

W pracach tych aktywnie uczestniczą przestawiciele wielkpolskiej Federacji ZZ Służb Mundurowych: Anrzej Szary (Zespół Główny), Lucjan Dutkiewicz (Podzespół ds. systemu rent i orzecznictwa w służbach), Zbigniew Rogodziński (Podzespół ds. procesu ucywilnienia) oraz Marek Garniewicz (Podzespół ds. opracowania wskaźnika wzrostu emerytury za każdy rok służby ponad limit oraz podstawy wymiaru emerytury). Naszym członkom redakcja witryny życzy owocnych obrad.

Debata z parlamentarzystami o problemach Służby WięziennejW dniu 27 stycznia br. Związkowcy NSZZFiPW Okręgu Poznańskiego zorganizowali na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu debatę z Parlamentarzystami Ziemi Wielkopolskiej pod tytułem " Sytuacja więziennictwa w kontekście kryzysu finansów Państwa". Spośród zaproszonych gości przybyli Pani Poseł Krystyna Łybacka Klub Parlamentarny SLD, Pan Poseł Marek Zieliński Klub Parlamentarny PO, Pan Poseł Jan Filip Libicki Klub Parlamentarny PJN, asystent Pani Poseł Małgorzaty Stryjskiej - Pan Rafał Bartniczak Klub Parlamentarny PIS oraz reprezentujący działające w strukturach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych NSZZ Policjantów Zarząd Woj. w Poznaniu Kolega Dariusz Zak, NSZZ Pracowników Pożarnictwa w Poznaniu Kolega Marek Garniewicz.

Przedstawiciele służb mundurowych w Kancelarii Premiera RP

Ponad dwie godziny trwało w piątek spotkanie przedstawicieli rządu ze związkowcami, poświęcone reformie systemu emerytur mundurowych.

Piątkowe spotkanie w kancelarii premiera było już drugą turą rozmów ws. reformy systemu emerytur mundurowych; pierwsza odbyła się w ubiegły piątek, 10 grudnia. Eksperci rządu i związków zawodowych służb mundurowych przez tydzień pracowali nad szczegółowymi rozwiązaniami, które miały zostać przedstawione podczas piątkowego spotkania.

NSZZPNSZZPP