Federacja Wlkp
Strona główna

Komunikaty

Kategoria:

Działalność

Komunikaty

MSWiA

Dziś (12 grudnia br.) odbyło się spotkanie dotyczące nowego modelu emerytalnego służb mundurowych. Zaproponowane zmiany nie obejmą funkcjonariuszy już pełniących służbę, a tylko przyjętych po wejściu w życie nowych przepisów. Projekt zmian zachowuje odrębny system zaopatrzeniowy, natomiast wydłuża minimalny staż służby.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki, minister administracji i cyfryzacji Michał Boni, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, a także przedstawiciele związków zawodowych policjantów, strażaków, strażników granicznych i strażników więziennych.

Członkowie FZZSM w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W dniu 30 sierpnia zakończeniu (w obecnym składzie) uległy negocjacje zespołu związkowo-rządowego ds. reformy ustawy emerytalnej słuzb mundurowych. Strony wydały komunikat podsumowujący dotychczasowe uzgodnienia, jednocześnie określając kierunki dalszych niezbędnych ustaleń, które będą uzgadniane po wyborach parlamentarnych 2011.

Zebranie Zespołu Rządowo-Związkowego w KPRM

W dniu 19 maja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Rządowo - Związkowego z udziałem strony społecznej (Konwent Dziekanów Żołnierzy Zawodowych WP) do spraw reformy emerytur mundurowych.

Strony przedstawiły swoje wzajemne dotychczasowe stanowiska w tej kwestii. Interesującym wydaje się fakt, iż w pracach podzespołów, których propozycje akceptuje strona związkowa brali również udział przedstawiciele stron służbowych, a wypracowane stanowiska były przyjmowane drogą głosowania pomimo braku parytetów. Czyżby nawet takie metody „rokowań” nie spełniły oczekiwań mocodawców? Przypominamy, że właśnie te podzespoły wypracowały już kompromis: 20 lat stażu służby i 50 lat życia, które to uzgodnienia podtrzymuje strona związkowa.

Przedstawiciele służb mundurowych w Kancelarii Premiera RP

Ponad dwie godziny trwało w piątek spotkanie przedstawicieli rządu ze związkowcami, poświęcone reformie systemu emerytur mundurowych.

Piątkowe spotkanie w kancelarii premiera było już drugą turą rozmów ws. reformy systemu emerytur mundurowych; pierwsza odbyła się w ubiegły piątek, 10 grudnia. Eksperci rządu i związków zawodowych służb mundurowych przez tydzień pracowali nad szczegółowymi rozwiązaniami, które miały zostać przedstawione podczas piątkowego spotkania.

K O M U N I K A T

z posiedzenia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa wielkopolskiego oraz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pożarnictwa Wielkopolski w dniu 8 listopada 2010 roku.

 Przewodniczący FZZSM Wlkp. kol. Andrzej Szary przedstawia problematykę obradObrady Federacji ZZSM Wlkp. w COS SW w Kaliszu-SzczypiornieUczestnicy posiedzenia Federacji ZZSM w COS SW w Kaliszu-Szczypiornie

W piątek 10 września związki zawodowe będące sygnatariuszami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych postanowiły przyłączyć się do wspólnej manifestacji sfery budżetowej. Początek manifestacji 22 września 2010, godz 12:00 z Pl. Piłsudskiego w Warszawie

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, wobec przyjęcia przez Radę Ministrów projektu budżetu państwa na rok 2011 oraz braku uzgodnień na posiedzeniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych w dniu 7 września br. w sprawie waloryzacji płac państwowej sfery budżetowej, postanawia podjąć działania w kierunku rozpoczęcia akcji protestacyjnej oraz zorganizowania manifestacji wspólnie z innymi związkami zawodowymi sfery budżetowej.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych w związku z oficjalnymi wystąpieniami oraz przerwą w obradach Komisji Trójstronnej przyjęła własny plan działań, który w konsekwencji może doprowadzić do akcji protestacyjnej w sprawie braku waloryzacji płac w 2011', zapowiedzi ograniczenia świadczeń i należności z tytułu służby, redukcji budżetów formacji lub przedstawienia projektów emerytalnych naruszających prawa nabyte.

W dniu 12 lipca w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu FZZ SM Woj. Wlkp. omówiła aktualną sytuację panującą w służbach oraz nakreśliła plan działania na najbliższe miesiące.

FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
SŁUŻB MUNDUROWYCH
Warszawa, 17.06.2010 r
F-13/2010.
KOMUNIKAT

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wobec docierających  informacji w sprawie planowanych niekorzystnych zmian w zakresie świadczeń i  należności  przysługujących żołnierzom, policjantom, funkcjonariuszom  Państwowej Straży

NSZZPNSZZPP