Federacja Wlkp
Strona główna

Sprawy bieżące

Kategoria:

Tematyka

Sprawy bieżące

Galeria: 
fot.: Z. Rogodziński
fot.: Z. Rogodziński
fot.: Z. Rogodziński

W dniu 14 lutego członkowie wielkopolskich organizacji związkowych służb mundurowych spotkali się na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu przy ul Młyńskiej. Tematyka zebrania oscylowała wokół bieżących spraw nurtujących środowiska mundurowe w naszym regionie. Gospodarzem spotkania był kol. Dariusz Grajczyński z NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Galeria: 
fot.: TOZ FSG NSZZ przy PSG w Poznaniu
fot.: TOZ FSG NSZZ przy PSG w Poznaniu

6 lutego w Porcie Lotniczym na poznańskiej Ławicy, w siedzibie Placówki Straży Granicznej miało miejsce uroczyste pożegnanie kolegi Jarosława Szczerby, który po wielu latach poświęconych aktywnej działalności służbowej i związkowej (jako Przewodniczący Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ FSG przy PSG w Poznaniu - Ławicy oraz aktywny członek Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych) przeszedł w stan spoczynku, przekazując obowiązki młodszemu pokoleniu.

Forum Związków Zawodowych

Ostatni okres aktywnej działalności związkowej zaowocował wybraniem członków naszej Federacji do władz Forum Związków Zawodowych na szczeblu krajowym i wojewódzkim.
25 stycznia 2011 Przewodniczący Federacji kol. Antoni Duda został Wiceprzewodniczącym ZG FZZ, natomiast w wyborach nowej kadencji Zarządu Wielkopolskiego FZZ wybrani zostali kol. Lucjan Dutkiewicz, kol. Andrzej Szary oraz kol. Zbigniew Rogodziński.
Serdecznie gratulując naszym kolegom życzymy im przede wszystkim skuteczności w działaniach i satysfakcji z osiągnięć w dalszej działalności związkowej.

Andrzej Szary - Przewodniczący wielkopolskiej FZZSM

W dniach 14-15 grudnia 2010 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczy NSZZ Policjantów. Obrady zakończyły się podjęciem uchwały o kierunkach, jakimi powinni się kierować reprezentanci NSZZP w dalszych rozmowach z Rządem w sprawie emerytur mundurowych. W wyniku wyborów uzupełniających do Zarządu Głównego NSZZ P wiceprzewodniczącym Związku został nasz Przewodniczący Federacji ZZ Służb Mundurowych woj. wielkopolskiego - kol. Andrzej Szary. GRATULUJEMY! (zob. strona NSZZP Wlkp)

K O M U N I K A T

z posiedzenia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa wielkopolskiego oraz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pożarnictwa Wielkopolski w dniu 8 listopada 2010 roku.

 Przewodniczący FZZSM Wlkp. kol. Andrzej Szary przedstawia problematykę obradObrady Federacji ZZSM Wlkp. w COS SW w Kaliszu-SzczypiornieUczestnicy posiedzenia Federacji ZZSM w COS SW w Kaliszu-Szczypiornie

FZZSM Wlkp.   W dniu 8 listopada (poniedziałek) o godz. 10.00 w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu - Szczypiornie przy ul. Wrocławskiej 193 - 195 rozpocznie się posiedzenie Federacji.
   Tematem posiedzenie będzie wypracowania planu działania Federacji na najbliższy okres, w związku z planami ograniczenia uprawnień, zabierania świadczeń i zamiaru zmiany systemu emerytalnego funkcjonariuszy służb mundurowych.
   O szczegółach i wypracowanych wnioskach poinformujemy wkrótce.

NSZZPNSZZPP