Federacja Wlkp
Strona główna

Zebrania

Kategoria:

Działalność

Zebrania

Obrady wielkopolskiej Federacji ZZ Służb Mundurowych

W dniu 11 maja 2011 r. przedstawiciele organizacji związkowych działających w wielkopolskich służbach mundurowych spotkali się pod egidą Wielkopolskiej Federacji ZZSM. Tematyka obrad obejmowała głównie sprawy związane z poczynaniami Rządu RP i podległych mu organów polegającymi na zastraszaniu strony społecznej poprzez bezprecedensową nagonkę w usłużnych środkach masowego przekazu. Podczas obrad opracowano stanowisko przewidujące rozpoczęcie akcji protestacyjnej w jednostkach mundurowych w niedalekiej przyszłości.

Federacja jest głęboko zaniepokojona nastrojami panującymi wśród wielkopolskich funkcjonariuszy, a zwłaszcza trudnej sytuacji strażaków wobec działań Wielopolskiego Komendanta PSP oraz Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu. Brak dialogu społecznego i skala szukania oszczędności w strażackich kieszeniach może doprowadzić do poważnego zagrożenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Poznania i całego regionu.

Andrzej Szary - Przewodniczący wielkopolskiej FZZSM

W dniach 14-15 grudnia 2010 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczy NSZZ Policjantów. Obrady zakończyły się podjęciem uchwały o kierunkach, jakimi powinni się kierować reprezentanci NSZZP w dalszych rozmowach z Rządem w sprawie emerytur mundurowych. W wyniku wyborów uzupełniających do Zarządu Głównego NSZZ P wiceprzewodniczącym Związku został nasz Przewodniczący Federacji ZZ Służb Mundurowych woj. wielkopolskiego - kol. Andrzej Szary. GRATULUJEMY! (zob. strona NSZZP Wlkp)

K O M U N I K A T

z posiedzenia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa wielkopolskiego oraz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pożarnictwa Wielkopolski w dniu 8 listopada 2010 roku.

 Przewodniczący FZZSM Wlkp. kol. Andrzej Szary przedstawia problematykę obradObrady Federacji ZZSM Wlkp. w COS SW w Kaliszu-SzczypiornieUczestnicy posiedzenia Federacji ZZSM w COS SW w Kaliszu-Szczypiornie

FZZSM Wlkp.   W dniu 8 listopada (poniedziałek) o godz. 10.00 w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu - Szczypiornie przy ul. Wrocławskiej 193 - 195 rozpocznie się posiedzenie Federacji.
   Tematem posiedzenie będzie wypracowania planu działania Federacji na najbliższy okres, w związku z planami ograniczenia uprawnień, zabierania świadczeń i zamiaru zmiany systemu emerytalnego funkcjonariuszy służb mundurowych.
   O szczegółach i wypracowanych wnioskach poinformujemy wkrótce.

NSZZPNSZZPP