Federacja Wlkp
Strona główna
Wersja do wydrukuWersja PDF

Sejm odrzuci informację min. Cichockiego?W piątek 16 marca 2012' w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji rządu na temat konfliktu związanego z sytuacją służb mundurowych na tle nierównego ich traktowania w zakresie podwyższania uposażeń w 2012 roku (pkt 13. porządku 10. posiedzenia Sejmu )

NSZZPNSZZPP