Federacja Wlkp
Strona główna
poniedziałek, 13 wrzesień, 2010 - 11:33
Federacja w sprawie PROTESTU
Wersja do wydrukuWersja PDF

W piątek 10 września związki zawodowe będące sygnatariuszami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych postanowiły przyłączyć się do wspólnej manifestacji sfery budżetowej. Początek manifestacji 22 września 2010, godz 12:00 z Pl. Piłsudskiego w Warszawie
Treść komunikatu Federacji:

Warszawa 10 września 2010 r.
 
KOMUNIKAT
 
Niżej podpisane związki zawodowe w dniu dzisiejszym postanowiły przystąpić do wspólnej manifestacji, która odbędzie się 22 września 2010 r. (środa) w Warszawie od godziny 12.00.
Protest jest spowodowany brakiem reakcji Rządu na wcześniejsze wystąpienia związków zawodowych w sprawach dotyczących bezpośrednio funkcjonariuszy i pracowników administracji państwowej, a w szczególności:
·         braku wzrostu wynagrodzeń na lata 2011 i dalsze dla całej sfery budżetowej,
  • braku koncepcji funkcjonowania służb państwowych,
  • braku koncepcji rozwiązania najważniejszych spraw pracowniczych (tak funkcjonariuszy, jak pracowników), w tym rekompensat za przepracowane nadgodziny, poprawy warunków pracy (służby), poprawy bezpieczeństwa prawnego wobec podejmowanych działań,
  • braku rekompensat za dodatkowe zadania nakładane ustawowo,
  • redukcji zatrudnienia minimum o 10% bez merytorycznego uzasadnienia,
  • naruszaniu praw o charakterze socjalnym poprzez nieuzasadnione wstrzymywanie ich wypłat,
  • projektów (pomysłów) ograniczających prawa pracownicze i funkcjonariuszy w szerokim wymiarze, w tym praw socjalnych, medycznych oraz prawa do godnego wynagrodzenia,
  • braku faktycznych rozmów w ramach dialogu społecznego na temat sytuacji państwowej sfery budżetowej.
    Związki zawodowe przypominają, że są prawnymi przedstawicielami funkcjonariuszy i pracowników, którzy w swoich zadaniach mają bronić życia i mienia obywateli, jak również przysparzać dochodów budżetowi państwa poprzez nadzór oraz kontrolę wpływów podatków i danin, a także ich egzekucji.
     Związki zawodowe nie zgadzają się na przenoszenie kosztów trudnej sytuacji finansowej budżetu państwa na pracowników i funkcjonariuszy państwowej sfery budżetowej. Nie istnieją przesłanki, które pozwoliłyby stwierdzić, że obecny Rząd lub poszczególni ministrowie chcą prowadzić konstruktywne rozmowy ze związkami zawodowymi na temat aktualnej sytuacji w państwowej sferze budżetowej i jej przyszłości.

     Na podstawie projektów rządowych aktów prawnych przedstawianych przez media należy przyjąć, że przedstawiciele Rządu stracili poczucie racjonalnego traktowania państwowej sfery budżetowej, uznając związaną z nią sferę wydatków, jako łatwy element znajdowania oszczędności.

    Wobec powyższego Związki Zawodowe sfery budżetowej postanawiają:
- wystosować petycje do Parlamentu RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Finansów z określonymi żądaniami,
- podjąć dalsze wspólne działania o charakterze protestacyjnym.

W tym celu powołuje się Zespół Koordynacyjny Związków Zawodowych państwowej sfery budżetowej.
Ustala się spotkanie podsumowujące manifestację oraz skutki jej przeprowadzenia na początku października br.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
Sekcja Krajowa Pracowników Skarbowych NSZZ "Solidarność"
Związek Zawodowy Strażaków "Florian"
Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej
Federacja Związków Zawodowych Pracownikó Skarbowych
Sekcja Branżowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Administracji Państwowej i Urzędów Centralnych
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funcjonariuszy Straży Granicznej
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa
Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych MSWiA
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji
Związek Zawodowy Pracowników Policji
Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ "Solidarność"
 

NSZZPNSZZPP