Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 8 luty, 2012 - 23:08
Dbajmy o honor Policji! Oświadczenie ZW NSZZP
Wersja do wydrukuWersja PDF
fot.: FZZSM/insilesia.pl

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego wydał oświadczenie, w którym wzywa funkcjonariuszy Policji odpowiedzialnych za kontakty z mediami, by nie wdawali się w niepotrzebny spór z Krzysztofem Rutkowskim i nie narażali w ten sposób dobrego imienia służby.

Zdaniem związkowców ten swoisty „spektakl medialny” z człowiekiem o tak wątpliwej reputacji jest nie tylko szkodliwy dla honoru policjantów, ale stanowi również niepotrzebną reklamę dla prowadzonej przez byłego detektywa działalności gospodarczej.

(mg)

całość oświadczenia:


O Ś W I A D C Z E N I E

Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego w sprawie sporu medialnego pomiędzy Panem Krzysztofem Rutkowskim a Policją

W związku z tragedią w Sosnowcu w ostatnich dniach toczy się „medialny spektakl”, którego głównym bohaterem staje się Pan Krzysztof Rutkowski osoba, która jak wszystkim wiadomo ma problemy z prawem.

Dzieje się tak m. in. dzięki wypowiedziom Komendanta Głównego Policji, tłumaczeniom rzecznika Komendanta Głównego Policji oraz mediom „podkręcającym" atmosferę i szukającym nieustanie newsów i sensacji.

W programie  publicystycznym TVP „Tomasz Lis na żywo” w dniu 6 lutego w obecności insp. Mariusza Sokołowskiego - rzecznika Komendanta Głównego Policji, Pan Rutkowski zarzuca Komendantowi Głównemu Policji kłamstwo. Rzecznik stwierdza jedynie, że jet to nadużycie. Mamy nadzieję na inną reakcję w tej sprawie w obronie honoru Komendanta Głównego Policji.

Powstaje w tym miejscu pytanie czy dalsze „reklamowanie” przez wysokich przedstawicieli polskiej Policji nagannych, a może nawet niezgodnych z prawem działań Pana Rutkowskiego jest uzasadnione?

Zarząd Wojewódzki ma świadomość, że Policja ma obowiązek informowania szerokiej opinii publicznej o efektach pracy w tak bulwersujących Polaków zdarzeniach jakie miały miejsce na Śląsku.

W takiej sytuacji Policja powinna unikać konfrontacji z byłym detektywem, który skutecznie i świadomie prowokuje przedstawicieli Policji, tworząc wrażenie, że to on doprowadził do rozwiązania sprawy, co nie jest całą prawdą.


Ponieważ gospodarzem śledztwa jest prokurator - to głównie on lub jego rzecznik powinni informować opinię publiczną o postępach w sprawie, tak aby unikać podobnym zdarzeniom, które wprowadzają opinię publiczną w błąd deprecjonując ciężką służbę policjantów zaangażowanych w sprawę.

Dobrze się stało, że prokuratura zajmie się Panem Rutkowskim, który wykorzystując słabość polskiego prawa i jego organów prowadzi „spektakularne” działania medialne, aby zyskać popularność.

Zarząd Wojewódzki stoi na stanowisku, że kierownictwo polskiej policji powinno dopracować standardy postępowania, eliminujące do minimum podobne sytuacje, które wpływają negatywnie na wizerunek Naszej Formacji, wdającej się w niepotrzebny spór z osobą kontrowersyjną o wątpliwej reputacji, naruszającej zasady etyczne.

Przewodniczący
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów
województwa wielkopolskiego
/-/ podinsp. Andrzej SZARY

NSZZPNSZZPP