Federacja Wlkp
Strona główna

Prawo

Kategoria:

Tematyka

Prawo

Minister SWiA Jerzy Miller (fot. J. Waszkiewicz)

„Przełożonym funkcjonariusza jest Rzeczpospolita Polska reprezentowana przez komendanta, a nie prezesa firmy, której celem jest osiągnięcie zysku.” - takie słowa widniały na wyświetlonej prezentacji w MSWiA podczas spotkania ministra Jerzego Millera z przedstawicielami kierownictwa służb mundurowych oraz Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w sprawie obniżenia zasiłku chorobowego funkcjonariuszy.

W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Konwentu Dziekanów WP.Podczas spotkania strony przedstawiły swoje stanowiska w sprawie założeń do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych. NSZZ Policjantów przedstawił prezentację multimedialną zawierającą stanowisko Federacji ZZ SM i wytykającą błędy logiczne i merytoryczne popełnione w założeniach.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk zwrócił się w do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera w sprawie obniżenia dodatku służbowego policjantom przebywającym na zwolnieniu lekarskim.

Zastępca RPO podkreśla, że do biura RPO wpływają skargi dotyczące obniżania dodatku policjantom, przebywającym na zwolnieniu lekarskim (głównie długotrwałym). Zastrzeżenia w tej sprawie sygnalizowane są też przez funkcjonariuszy w trakcie wizytacji poszczególnych jednostek policji. 

NSZZPNSZZPP