Federacja Wlkp
Strona główna

Życzenia

Kategoria:

Tematyka

Życzenia

Galeria: 
fot.: Wojtek Wojtkielewicz

Wszystkim kobietom w mundurach z okazji Waszego Święta najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów na gruncie słuzbowym i prywatnym oraz satysfakcji podczas pełnienia szczególnie trudnej i odpowiedzialnej służby życzą koledzy z WIelkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Galeria: 
fot.: P.M.Matysiak
fot.:
fot.:
fot.:
fot.:
fot.:
fot.:
fot.:
fot.:

Dziś, jak co roku 8 lutego nasi koledzy ze Służby Więziennej obchodzą swoje święto resortowe. W związku z tym, winszując im dotychczasowych osiągnięć w służbie składamy wraz z najlepszymi życzeniami wyrazy najwyższego uznania za trudną, wyczerpującą działalność.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do naszych kolegów z Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu. Pracując ramię w ramię z funkcjonariuszami innych służb mundurowych daliście już nieraz przykład aktywności związkowej zgodnej honorem noszenia munduru.

Zwłaszcza ostatni okres Waszej działalności pokazuje wyraźnie, że dzięki Wam - Koleżanki i Koledzy w stalowych mundurach - nasza Federacja staje się coraz silniejszą strukturą jednoczącą wspólne interesy wszystkich funkcjonariuszy w obronie słusznych praw do godności i poszanowania, niezależnie od posiadanego stopnia służbowego, czy zajmowanego stanowiska.

Gratulujemy i dziękujemy!

Redakcja witryny
oraz
Zarząd Federacji Związków Zawodowych
Służb Mundurowych woj. wielkopolskiego

NSZZPNSZZPP