Federacja Wlkp
Strona główna
czwartek, 19 maj, 2011 - 18:58
Pat w rozmowach o reformie emerytur mundurowych
Wersja do wydrukuWersja PDF

Zebranie Zespołu Rządowo-Związkowego w KPRM

W dniu 19 maja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Rządowo - Związkowego z udziałem strony społecznej (Konwent Dziekanów Żołnierzy Zawodowych WP) do spraw reformy emerytur mundurowych.

Strony przedstawiły swoje wzajemne dotychczasowe stanowiska w tej kwestii. Interesującym wydaje się fakt, iż w pracach podzespołów, których propozycje akceptuje strona związkowa brali również udział przedstawiciele stron służbowych, a wypracowane stanowiska były przyjmowane drogą głosowania pomimo braku parytetów. Czyżby nawet takie metody „rokowań” nie spełniły oczekiwań mocodawców? Przypominamy, że właśnie te podzespoły wypracowały już kompromis: 20 lat stażu służby i 50 lat życia, które to uzgodnienia podtrzymuje strona związkowa.

Jednak Główny Negocjator Rządowy - Pan Minister Michał Boni uważa chyba, że podkomendni resortowych ministerstw niewystarczająco wykonali wytyczne Rządu i dopuścili do „rozpasania przywilejów Agentów Tomków”. Gdy nawet te nierówne głosowania w podzespołach nie spełniły Jego oczekiwań - prezentuje „oficjalne” stanowisko rządowe: 25 lat służby i 55 lat życia.

Pomimo głoszonego oficjalnie stanowiska Pana Premiera, że zmiany nie obejmą będących obecnie w służbie funkcjonariuszy strona rządowa forsuje projekt zmian, które zweryfikują ujemnie wysokość zatrudnionych dzisiaj świadczeniobiorców. Chodzi tu o tych z nas, którzy tak bardzo wystawiali na szwank swoje zdrowie w służbie, że nabawili się - na utrapienie Rządu - chorób związanych z wykonywaniem zawodu i otrzymali III grupę inwalidzką.

Ciekawe, że Rząd RP w osobach swych przedstawicieli nie zważa na ogromne wzburzenie środowiska mundurowych i trwające już - organizowane oddolnie przez funkcjonariuszy - akcje protestacyjne, do których przyłączyli się również policjanci wielkopolscy.

(mg)


KOMUNIKAT WSPÓLNY

19 maja 2011' w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Rządowo - Związkowego z udziałem strony społecznej (Konwent Dziekanów Żołnierzy Zawodowych WP) - do spraw reformy emerytur mundurowych (w modelu zaopatrzeniowym dla funkcjonariuszy i żołnierzy nowo - przyjmowanych do służby). Podsumowano propozycje związków zawodowych oraz strony rządowej. Strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie wieku i stażu służby uprawniających do świadczenia emerytalnego (strona rządowa - 55 lat i 25 lat służby; strona związkowa 20 lat służby i 50 lat życia).

Dodatkowo strona związkowa wniosła o rozważenie możliwości zróżnicowania stażu służby uprawniającego do emerytury w zależności od rodzaju pełnionej służby na stanowiskach liniowych (20 lat stażu)i innych (25 lat stażu) przy wieku 50 lat życia.

Rozbieżność między stronami dotyczy także kwestii orzecznictwa inwalidzkiego w służbach (likwidacja III grupy inwalidzkiej, kwestii łączenia świadczenia emerytalnego ze świadczeniem rentowym).

Mimo istniejącej różnicy zdań strony zdecydowały o kontynuowaniu rozmów.

Następne spotkanie zaplanowano na dzień 8 czerwca 2011' (środa).

 

komunikat i foto ze strony NSZZP


NSZZPNSZZPP