Federacja Wlkp
Strona główna

Płace

Kategoria:

Tematyka

Płace

Manifestacja związków zawodowych

Trwają przygotowania do ogólnopolskiej manifestacji związkowców, która planowana jest na dzień 17 września 2011r. we Wrocławiu przygotowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (EKZZ). Forum Związków Zawodowych przystępując do EKZZ liczy na aktywny udział przedstawicieli służb mundurowych. W dniach 17 ÷ 18 sierpnia odbędzie się posiedzenie Prezydium FZZ poświęcone przygotowaniom do manifestacji organizowanej w związku z wrześniowym spotkaniem ministrów finansów UE.

Przedstawiciele służb mundurowych w Kancelarii Premiera RP

Ponad dwie godziny trwało w piątek spotkanie przedstawicieli rządu ze związkowcami, poświęcone reformie systemu emerytur mundurowych.

Piątkowe spotkanie w kancelarii premiera było już drugą turą rozmów ws. reformy systemu emerytur mundurowych; pierwsza odbyła się w ubiegły piątek, 10 grudnia. Eksperci rządu i związków zawodowych służb mundurowych przez tydzień pracowali nad szczegółowymi rozwiązaniami, które miały zostać przedstawione podczas piątkowego spotkania.

10-12-2010 Spotkanie mundurowych z Premierem RP [1]

W dniu 10 grudnia 2010 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Premiera z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Rady Ministrów z Premierem na czele oraz przedstawiciele Federacji ZZ Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.
 

Federacja ZZSM wlkpFederacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. wielkopolskiego ogłosiła w dniu 29 października 2010 r. swoje stanowisko w sprawie do założeń do projektu „ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych” z dnia 22 października 2010 roku, zamieszczonego na stronie BIP MSWiA.

Pod hasłem “Bezpieczeństwo to prawo, a praw się nie obcina, lecz ich broni!”, dziewięcioosobowa delegacja NSZZ Policjantów uczestniczyła w środę 29 września 2010 roku w wielkiej manifestacji ulicznej, zorganizowanej w Brukseli przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych EKZZ na znak protestu przeciwko radykalnym oszczędnościom budżetowym w całej Europie.

W piątek 10 września związki zawodowe będące sygnatariuszami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych postanowiły przyłączyć się do wspólnej manifestacji sfery budżetowej. Początek manifestacji 22 września 2010, godz 12:00 z Pl. Piłsudskiego w Warszawie

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, wobec przyjęcia przez Radę Ministrów projektu budżetu państwa na rok 2011 oraz braku uzgodnień na posiedzeniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych w dniu 7 września br. w sprawie waloryzacji płac państwowej sfery budżetowej, postanawia podjąć działania w kierunku rozpoczęcia akcji protestacyjnej oraz zorganizowania manifestacji wspólnie z innymi związkami zawodowymi sfery budżetowej.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych w związku z oficjalnymi wystąpieniami oraz przerwą w obradach Komisji Trójstronnej przyjęła własny plan działań, który w konsekwencji może doprowadzić do akcji protestacyjnej w sprawie braku waloryzacji płac w 2011', zapowiedzi ograniczenia świadczeń i należności z tytułu służby, redukcji budżetów formacji lub przedstawienia projektów emerytalnych naruszających prawa nabyte.

Logo FZZSM Sytuacja, w której już drugi rok z rzędu uposażenia służb mundurowych pozostają na niezmienionym poziomie, bez uwzględnienia nawet wskaźnika inflacji, jest w ocenie reprezentujących funkcjonariuszy związków zawodowych absolutnie nie do przyjęcia i nie ma precedensu w historii Państwa Polskiego od 1990 roku - piszą władze Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w liście do Premiera.

Antoni Duda

Jak pisaliśmy kilka dni temu, rząd postanowił zamrozić w 2011 r. płace ponad 500 000 pracownikom służby cywilnej. W rozmowie z portalem zwiazkowiec.info, Antoni Duda – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów – mówi o skutkach tego projektu:

NSZZPNSZZPP