Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 2 czerwiec, 2010 - 21:23
KOMUNIKAT FEDERACJI z dnia 02-06-2010r.
Wersja do wydrukuWersja PDF
Warszawa, 2 czerwca 2010 roku
 

W dniu   2 czerwca 2010 roku odbyło się spotkanie Prezydium Federacji Związków Zawodowych  Służb Mundurowych z  Przewodniczącym Klubu Lewicy posłem  Grzegorzem Napieralskim oraz Wiceprzewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych posłem Stanisławem Wziątkiem.

Zasadniczym  tematem spotkania była aktualna sytuacja  i nastroje w Policji , Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej. 

Zapowiedź zmiany systemu emerytalnego służb mundurowych oraz pojawiające się informacje  prasowe o likwidacji należnych świadczeń z tytułu służby wprowadza stan niepewności  i zdecydowany spadek  zaufania  funkcjonariuszy do Państwa.

Zachowanie praw nabytych to jeden z podstawowych warunków ustabilizowania sytuacji kadrowej  we wszystkich służbach.
Służby winny zapewniać bezpieczeństwo zewnętrzne  i wewnętrzne Państwa a obecna atmosfera , nagonki na uprawnienia  z tytułu służby nie stwarza właściwych warunków do wykonywania codziennych zadań, niejednokrotnie w sytuacjach ekstremalnych.

Przewodniczący Klubu oświadczył , że zdecydowanie podtrzymuje stanowisko przeciwko zmianie systemu zaopatrzenia emerytalnego, likwidacji świadczeń i należności z tytułu służby.
W najbliższym czasie Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych  planuje kolejne spotkania z klubami parlamentarnymi w celu przedstawienia informacji o sytuacji  nastrojach w służbach mundurowych.

Federacja Związków Zawodowych
Służb Mundurowych
z. up. (-) Antoni Duda
Do wiadomości:
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji- Jerzy Miller
- Minister Sprawiedliwości
- Przewodniczący Komisji Trójstronnej - Wicepremier Waldemar Pawlak,
- Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki,
- Komendant Główny Policji,
- Komendant Główny Straży Granicznej,
- Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
- Dyrektor Generalny Służby Więziennej,
 

NSZZPNSZZPP