Federacja Wlkp
Strona główna
sobota, 28 maj, 2011 - 08:51
Nadgodziny strażaków pod lupą RPO
Wersja do wydrukuWersja PDF

Rzecznik Praw ObywatelskichW dniu 25 maja 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz wystosowała wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustosunkowanie się do problemu czasu pracy strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Według RPO obecne przepisy regulujące czas pracy strażaków są niezgodne z dyrektywą UE nr 2003/88 z dnia 4-11-2003 dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy.

RPO w swoim wystąpieniu wskazuje na fakt, iż pomimo, że funkcjonariusz PSP jest zatrudniony w oparciu o stosunek służbowy, to jednak zyskuje status pracownika w rozumieniu dyrektywy o czasie pracy. W rozumieniu dyrektywy unijnej odstępstwo od 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku na dobę może mieć zastosowanie jedynie w ważnych okolicznościach (katastrofy, kataklizmy, klęski żywiołowe itp.). Planowanie zwiększonego obciążenia pracowników ze względu na niedobory kadrowe narusza- zdaniem RPO - prawa funkcjonariuszy.

Jednocześnie Rzecznik zwraca uwagę na enigmatyczne i zbyt daleko idące zapisy w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej (np. „potrzeby służby”), które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia strażaków wynikające ze zwiększonego obciążenia pracą.

Obowiązujące obecnie w PSP 6-miesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy są również niezgodne z omawianą dyrektywą UE, która mówi, że maksymalny czas zbilansowania rytmu praca-wypoczynek nie może przekroczyć 14 dni i to tylko w tym przypadku, kiedy zgodnie z dyspozycją art. 16 dyrektywy, państwa członkowskie UE tak ustanowią.

Obecnne przepisy dopuszczają czas pracy strażaków, który powoduje, że w ciągu półrocza wykonują oni pracę przekraczającą 7 miesięcy etatowych. Co więcej: praktycznie bez żadnych ograniczeń można im ten „ponadetatowy” miesiąc zaplanować bez wskazania jakichkolwiek nadzwyczajnych przyczyn. W dodatku za przepracowane nadgodziny otrzymują 60% przeciętnych zarobków.

(mg)

Załączniki

ZałącznikWielkość
Pismo RPO w sprawie czasu służby strażaków118.47 KB

NSZZPNSZZPP